d'Oude molenwerf

Gelegen aan de Weersloot, tussen de Loosdrechtse Plassen en de rivier de Vecht, bevindt zich d’Oude Molenwerf. 

Sinds 4 oktober 1999 zijn Vincent en Richard Bon eigenaren van d’ Oude Molenwef aan de Weersloot in Breukelen. Deze ‘werf’ dankt zijn naam aan het feit dat er vroeger twee wipmolens stonden.

De familie Van Zijl had voor de 2e Wereld Oorlog een jachthaven aan de Scheendijk. Dit gebied moest in 1939 onder water gezet worden; de zogenaamde Nieuwe Hollandse Waterlinie. De familie Van Zijl kreeg toestemming om de bestaande jachthaven aan de Scheendijk te verhuizen naar de Weersloot. Vanaf dat moment is de Weersloot in gebruik als ligplaatsenverhuur. Na de oorlog is de situatie zo gebleven. Naast de ligplaatsenverhuur bestond er ook een eenvoudige ANWB bondscamping. Ook verhuurde de familie wel 50 roeiboten aan vissers en recreanten. De Weersloot vormde ooit de grens tussen Holland en Utrecht. Daaraan dankt het ook zijn naam, Weere betekent namelijk landscheiding.

De Weersloot is rond 1180 ontstaan. In die tijd werd het Breukelerveen opengelegd, met als transportverbindingen onder andere ook de Weere, Vaart en Tienhovens kanaal. Aan de Vechtzijde van de Weersloot bevindt zicht de Weersluis. Deze stamt uit 1609, evenals het bruggetje. De sluis is in 1999 gerestaureerd en zelfbedienend gemaakt. Naast de Weersluis staat een monument genaamd ‘De Vliegende Kraai’. Deze is te herkennen aan het uithangbord met de kraai erop. Van oudsher was het een herberg. Later werd het een sluiswachterswoning. De familie Van Zijl verkocht hier ook drank aan de vissers en anderen die langs de sluis kwamen. Er bestaat zelfs nog een drankvergunning op dit adres.

Heeft u nog meer informatie over de historie van de d’Oude Molenwerf? Wij zijn altijd geïnteresseerd. Neem in dat geval contact met ons op!

www.deoudemolenwerf.nl

{google_map}Proostdijweg 1 breukelen|zoom:13|lang:nl|width:500|height:500{/google_map}